Slovenský jazyk

Precvič si učivo štvrtého ročníka – ako Ti to pôjde?

Vybrané slová

Rod podstatných mien – pracovný list môžeš robiť priamo v počítači alebo si ho môžeš vytlačiť a vypisovať rukou.