Matematika

Precvičte si učivo 4. ročníka na svojom počítači:

Násobilka

Násobilka – najprv si vyber strom podľa toho, ktorú násobilku si chceš precvičiť.

Násobilka do 100 – na príklad polož správny výsledok

Rôzne príklady

 

Pracovné listy:

Násobenie 1          Násobenie 2 – šašo

Delenie 1

Koník: násobenie a delenie