Slovenský jazyk

Ak si potrebujete zopakovať vybrané slová, tu si môžete stiahnuť pracovné listy:

Po B          Po M          Po P          Po R          Po S          Po V          Po Z