Matematika

Tu si môžete stiahnuť a vytlačiť pracovné listy na precvičovanie učiva matematiky.

Počítame do 20:

Do 20 – 1          Do 20 – 2          Do 20 – 3          Do 20 – 4          Do 20 – 5          Do 20 – 6

Počítame do 100:

Do 100 – 1         Do 100 – 2          Do 100 – 3         Do 100 – 4         Do 100 – 5            Do 100 – 6

Do 100 – 7         Do 100 – 8          Do 100 – 9         Do 100 – 10        Do 100 – 11          Do 100 – 12

Príklady s obrázkom:

Snehuliak – do 30               Bola babka – do 100               Kone – do 100

Cvičenie na počítači:

Odčítanie do 100 – napíš výsledok na kalkulačke a potom klikni na šípku, aby sa výsledok napísal hore.

Sčitovanie do 100– napíš výsledok na kalkulačke a potom klikni na šípku, aby sa výsledok napísal hore.