2. ročník

Už ste druháci. Viete čítať, písať, počítať, ale môžete sa ešte zlepšovať. Precvičte si učivo slovenského jazyka a matematiky.

Slovenský jazyk               Matematika